Doelstelling

Het doel van WorkWave is om partnerships aan te gaan met werkgevers die bij het vervullen van vacatures openstaan voor iemand met een wisselend energieniveau. Hierdoor trekken werkgevers talenten aan die hard nodig zijn bij de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door het realiseren van kwalitatief goede matches wordt de kennis en ervaring van deze professionals benut, zij blijven actief in het arbeidsproces en blijven zichzelf ontwikkelen. Hierdoor hebben zij een stevigere positie op de arbeidsmarkt en dit versterkt hun kansen bij een potentieel nieuwe werkgever. Werkervaringsplaatsen maken hier ook onderdeel van uit. Werkgevers die sociaal willen ondernemen, richten hun werkprocessen op een innovatieve manier in en zijn een voorbeeld voor andere bedrijven. Uiteindelijk is het ultieme doel om een arbeidsklimaat te verkrijgen waar, in dit geval, de beoogde doelgroep tot haar recht komt.

Contact ons: we zijn benieuwd naar jouw verhaal.

Workinfo